Palm Genera: Elaeis:

Elaeis DNA samples

Bank ID Accession Family Name
136 88211A Arecaceae Elaeis oleifera